ชื่อ MOU ประเภท วันที่ หมายเหตุ
Asia University , Taiwan 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 26/04/2562 -25/04/2567
Bataan Peninsula State University , Philippines 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 08/08/2552 -07/07/2570
Bogor Agricultural University , Indonesia 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 07/04/2565 -07/04/2570
Bulacan Agricultural State College , Philippines 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 18/07/2565 -07/07/2570
Cantho University , Vietnam 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 28/12/2561 -28/12/2566
Cavite State University , Philippines 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 18/07/2565 -07/07/2570
Central Luzon State University (CLSU) , Philippines 2  รายการ
บันทึกข้อตกลง 20/02/2560 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 01/07/2562 -01/07/2567
Central Mindanao University , Philippines 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 18/07/2565 -07/07/2570
Champasack University , Laos 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 22/06/2565 -22/06/2570
Chiba University , Japan 2  รายการ
บันทึกข้อตกลง 20/08/2561 -21/08/2566
บันทึกความร่วมมือ 20/08/2561 -21/08/2566
Chienkuo Technology University , Taiwan 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 13/08/2557 -12/08/2567
CTBC Business School , Taiwan 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 23/12/2562 -23/12/2567
Feng Chia University , Taiwan 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 15/01/2562 -15/01/2567
Fengshan Tropical Horticultural Experiment Branch , Taiwan 1  รายการ
บันทึกข้อตกลง 28/11/2565 -28/11/2570
Fo Guang University , Unknow 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 14/04/2563 -ไม่ระบุ
Fushoushan Farm, Veterans Affairs Council , Taiwan 1  รายการ
บันทึกข้อตกลง 02/12/2565 -30/11/2570
Guangxi University of foreign Languages , China 2  รายการ
บันทึกข้อตกลง 01/12/2552 -ไม่ระบุ
บันทึกข้อตกลง 30/07/2555 -ไม่ระบุ
Kagawa University , Japan 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 22/11/2554 -ไม่ระบุ
Kun Shan University , Taiwan 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 06/10/2560 -ไม่ระบุ
Mahasaraswati Denpasar University , Indonesia 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 15/05/2560 -ไม่ระบุ
Marinduque State College , Philippines 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 18/07/2565 -07/07/2570
Mindoro State University , Philippines 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 18/07/2565 -07/07/2570
National Chiayi University , Taiwan 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 22/11/2560 -22/11/2570
National Penghu University Science and Technology , Taiwan 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 13/04/2563 -ไม่ระบุ
National Pingtung University of Science and Technology , Taiwan 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 01/10/2564 -01/10/2569
National Taiwan Ocean University , Taiwan 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 28/12/2561 -28/12/2566
National University of Laos , Laos 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 31/08/2565 -31/08/2570
Northern Agriculture and Forestry College,LAO PDR , Laos 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 01/09/2565 -01/09/2570
Oklahoma State University , United States of America 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 30/12/2548 -ไม่ระบุ
Romblon State University , Philippines 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 18/07/2565 -07/07/2570
Sam Ratulangi University , Indonesia 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 24/06/2565 -24/05/2570
Shaanxi Zijin Tengda Education Co.,Ltd , China 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 02/12/2564 -02/12/2569
Shanghai University , China 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 17/10/2560 -ไม่ระบุ
Souphanouvong University , Laos 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 12/11/2564 -12/11/2569
Southern Taiwan University of Science and Technology , Taiwan 1  รายการ
บันทึกข้อตกลง 07/04/2558 -ไม่ระบุ
Southwest Forestry University , China 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 03/03/2560 -ไม่ระบุ
The International Sustainable Development Studies Institute (ISDSI) , เชียงใหม่ 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 07/04/2565 -07/04/2570
The Royal University of Bhutan , Bhutan 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 18/05/2565 -05/05/2570
Tokai University,Kyushu Campuses , Japan 2  รายการ
บันทึกข้อตกลง 27/04/2553 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 27/05/2553 -ไม่ระบุ
Universitas Brawijaya , Indonesia 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 26/11/2565 -26/11/2570
Universitas Gadjah Mada , Indonesia 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 14/04/2563 -ไม่ระบุ
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta , Indonesia 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 24/08/2565 -24/08/2570
Universitas Negeri Yogyakarta , Indonesia 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 10/03/2566 -10/03/2571
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya , Indonesia 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 23/09/2565 -23/09/2570
Universiti Teknologi MARA , Malaysia 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 26/12/2565 -26/12/2570
University Mobility in Asia and the Pacific , Japan 1  รายการ
บันทึกข้อตกลง 15/06/2561 -ไม่ระบุ
University of Eastern Philippines , Philippines 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 18/07/2565 -07/07/2570
University of Rizal System , Philippines 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 18/07/2565 -07/07/2570
University of the East , Philippines 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 16/02/2565 -16/02/2570
University of the Phillippines Los Banos , Philippines 1  รายการ
บันทึกข้อตกลง 10/10/2554 -ไม่ระบุ
Vanung University , Taiwan 2  รายการ
บันทึกข้อตกลง 09/01/2556 -09/01/2566
บันทึกความร่วมมือ 05/08/2565 -05/08/2570
Visayas State University , Philippines 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 18/07/2565 -07/07/2570
Western Philippines University , Philippines 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 18/07/2565 -07/07/2570
Wuling Farm, Veterans Affairs Commission, Executive Yuan Republic of China (Taiwan) , Taiwan 1  รายการ
บันทึกข้อตกลง 07/11/2565 -07/11/2570
Yamaguchi University , Japan 1  รายการ
บันทึกข้อตกลง 27/05/2565 -27/05/2570
Yunnan University of Nationalities , China 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 23/09/2553 -ไม่ระบุ
Yunnan College of Business Management , China 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 15/05/2561 -15/05/2566
Yunnan Nanfang Youth College , China 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 15/05/2561 -15/05/2566
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด , กรุงเทพมหานคร 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 30/03/2548 -ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ , เชียงใหม่ 1  รายการ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ , กรุงเทพมหานคร 1  รายการ
สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ , เชียงใหม่ 1  รายการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม , กรุงเทพมหานคร 1  รายการ