ชื่อ MOU ประเภท วันที่ หมายเหตุ
Arunahchal University of Studies , India 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 09/10/2560 -08/10/2565
Asia University , Taiwan 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 26/04/2562 -25/04/2567
Bataan Peninsula State University , Philippines 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 08/08/2552 -ไม่ระบุ
Bogor Agricultural University , Indonesia 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 07/04/2565 -07/04/2570
Cantho University , Vietnam 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 28/12/2561 -28/12/2566
Central Luzon State University (CLSU) , Philippines 2  รายการ
บันทึกข้อตกลง 20/02/2560 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 01/07/2562 -01/07/2567
Champasack University , Laos 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 22/06/2565 -22/06/2570
Changzhou University , China 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 18/10/2560 -18/10/2565
Chiba University , Japan 2  รายการ
บันทึกข้อตกลง 20/08/2561 -21/08/2566
บันทึกความร่วมมือ 20/08/2561 -21/08/2566
Chienkuo Technology University , Taiwan 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 13/08/2557 -12/08/2567
Feng Chia University , Taiwan 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 15/01/2562 -15/01/2567
Fo Guang University , Unknow 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 14/04/2563 -ไม่ระบุ
Fushita International Co., Ltd. , กรุงเทพมหานคร 2  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 21/10/2560 -21/10/2565
บันทึกความร่วมมือ 21/10/2560 -21/10/2565
Goodfarmer Foods Holding (Group) Co., Ltd. , China 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 21/10/2560 -21/10/2565
Guangxi University of foreign Languages , China 2  รายการ
บันทึกข้อตกลง 01/12/2552 -ไม่ระบุ
บันทึกข้อตกลง 30/07/2555 -ไม่ระบุ
Jiangnan University , China 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 19/10/2560 -19/10/2565
Kagawa University , Japan 2  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 22/11/2554 -ไม่ระบุ
บันทึกข้อตกลง 22/11/2560 -22/11/2565
Kun Shan University , Taiwan 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 06/10/2560 -ไม่ระบุ
Mahasaraswati Denpasar University , Indonesia 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 15/05/2560 -ไม่ระบุ
Nantong Zhongshui Aquatic Research Co., Ltd. , China 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 04/05/2560 -04/05/2565
National Chiayi University , Taiwan 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 17/05/2560 -17/05/2565
National Chung Hsing University , Taiwan 2  รายการ
บันทึกข้อตกลง 12/06/2560 -12/06/2565
บันทึกความร่วมมือ 12/06/2560 -12/06/2565
National Penghu University Science and Technology , Taiwan 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 13/04/2563 -ไม่ระบุ
National Pingtung University , Taiwan 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 27/07/2560 -27/07/2565
27 วัน
National Taipei University of Business , Taiwan 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 17/05/2560 -17/05/2565
National Taiwan Ocean University , Taiwan 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 28/12/2561 -28/12/2566
National United University , Taiwan 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 30/08/2560 -30/08/2565
National University Corporation Ehime University , Japan 2  รายการ
บันทึกข้อตกลง 04/08/2560 -04/08/2565
บันทึกความร่วมมือ 04/08/2560 -04/08/2565
Northern Agriculture and Forestry College,LAO PDR , Laos 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 19/04/2561 -19/04/2566
Oklahoma State University , United States of America 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 30/12/2548 -ไม่ระบุ
Sam Ratulangi University , Indonesia 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 24/06/2565 -24/05/2570
Shaanxi Zijin Tengda Education Co.,Ltd , China 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 02/12/2564 -02/12/2569
Shanghai University , China 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 17/10/2560 -ไม่ระบุ
Southern Taiwan University of Science and Technology , Taiwan 1  รายการ
บันทึกข้อตกลง 07/04/2558 -ไม่ระบุ
Southwest Forestry University , China 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 03/03/2560 -ไม่ระบุ
The International Sustainable Development Studies Institute (ISDSI) , เชียงใหม่ 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 07/04/2565 -07/04/2570
The Royal University of Bhutan , Bhutan 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 18/05/2565 -05/05/2570
Tokai University,Kyushu Campuses , Japan 2  รายการ
บันทึกข้อตกลง 27/04/2553 -ไม่ระบุ
บันทึกความร่วมมือ 27/05/2553 -ไม่ระบุ
Trine University , United States of America 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 28/09/2560 -28/09/2565
Universitas Gadjah Mada , Indonesia 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 14/04/2563 -ไม่ระบุ
University Mobility in Asia and the Pacific , Japan 1  รายการ
บันทึกข้อตกลง 15/06/2561 -ไม่ระบุ
University of the Phillippines Los Banos , Philippines 1  รายการ
บันทึกข้อตกลง 10/10/2554 -ไม่ระบุ
University of Veterinary Science , Myanmar 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 01/11/2560 -01/11/2565
Vanung University , Taiwan 2  รายการ
บันทึกข้อตกลง 09/01/2556 -09/01/2566
บันทึกความร่วมมือ 18/05/2560 -18/05/2565
Yamaguchi University , Japan 1  รายการ
บันทึกข้อตกลง 31/03/2560 -31/03/2565
Yunnan University of Nationalities , China 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 23/09/2553 -ไม่ระบุ
Yunnan College of Business Management , China 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 15/05/2561 -15/05/2566
Yunnan Nanfang Youth College , China 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 15/05/2561 -15/05/2566
Zhejiang Chinese Medical University , China 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 20/10/2560 -20/10/2565
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด , กรุงเทพมหานคร 1  รายการ
บันทึกความร่วมมือ 30/03/2548 -ไม่ระบุ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ , เชียงใหม่ 1  รายการ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ , กรุงเทพมหานคร 1  รายการ
สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ , เชียงใหม่ 1  รายการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม , กรุงเทพมหานคร 1  รายการ