รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : google docs
แนะนำโปรแกรมใช้งาน » การสร้าง combo Graph & Publish Chart ใน Google file xls
แนะนำการสร้าง combo Graph & Publish Chart ใน Google file xls
คำสำคัญ : combo chart  google docs excel  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 792  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 5/10/2563 9:34:51  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/9/2564 21:53:51
ทั่วไป » พิมพ์เอกสารใน google docs ด้วยเสียง
ผู้ที่มี notebook, smartphone หรือเครื่อง desktop ที่เชื่อมต่อกับไมค์ สามารถพิมพ์เอกสาร ด้วยการพูดแทนการพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ได้แล้ว
คำสำคัญ : google docs  voice  พิมพ์  เสียง  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2895  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วสุ ไชยศรีหา  วันที่เขียน 3/3/2559 14:36:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/9/2564 21:56:06
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการเว็บไซต์ » Cloud computing : ตอนที่ 3 การใช้งาน Google Apps
แนวคิดระบบ Cloud computing หรือการนำโปรแกรมและแฟ้มข้อมูลต่างๆ ไปจัดเก็บไว้ในเครื่องแม่ข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเตอร์เน็ต ช่วยให้เกิดความสะดวกในการทำงานจากที่ใดๆ ก็ได้
คำสำคัญ : Google Calendar  Google Docs  Google Drive  Google Groups  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3236  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปริญญา เพียรอุตส่าห์  วันที่เขียน 15/7/2556 17:21:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/9/2564 22:19:48