ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 58
ชื่อสมาชิก : ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
เพศ : ชาย
อีเมล์ : Chanun@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:44


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
กล่องเก็บบทความนี้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคมไทยและเทศในมุมมองของผมเองครับ โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ส่วนตัว บางครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่เดียวกันและเวลาเดียวกัน ผมอาจมีความเห็นไปทางหนึ่ง ท่านผู้อ่านก็อาจมีความเห็นไปอีกทางหนึ่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ยินดีต้อนรับความคิดเห็นที่หลากหลายครับ