Blog : การประกันคุณภาพการศึกษา
รหัสอ้างอิง : 58
ชื่อสมาชิก : ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
เพศ : ชาย
อีเมล์ : Chanun@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:44

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การประกันคุณภาพการศึกษา
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา » เปรียบเทียบเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลังจากที่ไปอบรมผู้ประเมินการประกันคุณภาพในระบบ CUPT QA ที่ ทปอ. ได้ตกลงกันว่าจะเปลี่ยนไปใช้ระบบนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ผู้เขียนจึงได้ทำตารางเปรียบเทียบเกณฑ์การประเมินแบบ สกอ. ปีการศึกษา 2552-2556 และปีการศึกษา 2557 และแบบ CUPT QA (ปีการศึกษา 2558 ที่จะเริ่ม ส.ค. นี้)
คำสำคัญ : ประกันคุณภาพ CUPT QA  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3683  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม  วันที่เขียน 14/7/2558 13:52:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/4/2567 22:09:41
การประกันคุณภาพการศึกษา » มคอ. แปลว่า ไม่มีใครเอา / ไม่มีคนอ่าน จริงหรือ
เมื่อวันที่ 6, 7 และ 8 พฤษภาคม 2558 ผมได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมในโครงการความร่วมมือกับสหภาพยุโรปของ สกอ. โดยเขามีผู้เชี่ยวชาญจากสกอตแลนด์มาจัดอบรมที่เชียงใหม่ในหัวข้อเรื่อง "TQF and The Development of Professional Standards Framework" จึงขอนำมาแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
คำสำคัญ : PSF  TQF  มคอ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 11947  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม  วันที่เขียน 13/5/2558 21:44:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/4/2567 5:02:11

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้