Blog : วิพากย์สังคมไทย-เทศ
รหัสอ้างอิง : 58
ชื่อสมาชิก : ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
เพศ : ชาย
อีเมล์ : Chanun@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:44

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : วิพากย์สังคมไทย-เทศ
กล่องเก็บบทความนี้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคมไทยและเทศในมุมมองของผมเองครับ โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ส่วนตัว บางครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่เดียวกันและเวลาเดียวกัน ผมอาจมีความเห็นไปทางหนึ่ง ท่านผู้อ่านก็อาจมีความเห็นไปอีกทางหนึ่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ยินดีต้อนรับความคิดเห็นที่หลากหลายครับ
วิพากย์สังคมไทย-เทศ » "ความอดทนอดกลั้นเป็นเลิศ" แบบไทย กับ "ความอดทนเป็นศูนย์" แบบเทศ
ก่อนที่จะถือนโยบาย "อดทนอดกลั้น" โปรดพิจารณาสักนิดก็จะดีครับ เพราะในบางสถานการณ์มันก็ไม่ควรอดทนอดกลั้น
คำสำคัญ : Zero Tolerance  ความอดทนเป็นศูนย์  อดกลั้น  อดทน  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สังคม ครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 17095  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม  วันที่เขียน 31/3/2554 13:15:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/4/2567 17:02:34
วิพากย์สังคมไทย-เทศ » คนไทยราคาเท่าไร ฝรั่งราคาเท่าไร
ลองมาคำนวณเล่นๆ กันดูครับ
คำสำคัญ : ค่าครองชีพ  ค่าจ้าง  น้ำมัน  แรงงาน  เศรษฐกิจพอเพียง  ออสเตรเลีย  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สังคม ครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 8527  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 1  ครั้ง
ผู้เขียน ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม  วันที่เขียน 12/3/2554 12:42:31  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/4/2567 14:45:26
วิพากย์สังคมไทย-เทศ » ไทยไม่เคยล้าหลัง - เทศไม่เคยล้ำสมัย
สังคมไทย ไม่เคยล้าหลัง VS สังคมเทศ ไม่เคยล้ำสมัย ... ยังไงกัน ลองอ่านดูครับ
คำสำคัญ : วัตถุนิยม  เศรษฐกิจพอเพียง  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สังคม ครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 8591  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 1  ครั้ง
ผู้เขียน ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม  วันที่เขียน 12/3/2554 12:20:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 8/4/2567 5:11:44
วิพากย์สังคมไทย-เทศ » จริงหรือที่สังคมไทยเต็มไปด้วยการกีดกัน การดูถูก และการเลือกปฏิบัติต่อกัน
ผมเคยถกเถียงกับฝรั่งในประเด็นที่ว่า สังคมไทยเต็มไปด้วยการกีดกัน การดูถูก และการเลือกปฏิบัติต่อกัน ... วันนั้นทำให้ผมได้มีมุมมองใหม่กับสังคมที่ผมคิดว่าผมรู้จักดีแล้ว
คำสำคัญ : การกีดกัน  การดูถูก  การเลือกปฏิบัติ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สังคม ครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 12086  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 2  ครั้ง
ผู้เขียน ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม  วันที่เขียน 12/3/2554 11:56:07  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/4/2567 6:00:06

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้