Blog : คนึงนิตย์ กอนแสง
รหัสอ้างอิง : 2212
ชื่อสมาชิก : คนึงนิตย์ กอนแสง
เพศ : หญิง
อีเมล์ : kanungnit_ks@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 31/7/2560 9:32:12
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 31/7/2560 9:32:12

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : คนึงนิตย์ กอนแสง
คนึงนิตย์ กอนแสง » การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
การเขียนหนังสือราชการ ต้องมีศาสตร์และศิลป์ คือ เขียนให้ดี สร้างสรรค์ เขียนให้คนอ่านรู้เรื่อง สื่อเข้าใจ ตรงกัน เรียบง่าย กระชับ ภาษาสวย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องตีความ บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นผลดี ไม่ให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบรุนแรง ไม่ให้ขาดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เสน่ห์:ข้อมูลเดียวกัน วิธีนำเสนอแตกต่างกัน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1822  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน คนึงนิตย์ กอนแสง  วันที่เขียน 30/8/2565 9:27:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 8/6/2566 13:43:06
คนึงนิตย์ กอนแสง » การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อก้าวสู่ The Next Normal
คำสำคัญ : Next Normal  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2707  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน คนึงนิตย์ กอนแสง  วันที่เขียน 20/7/2564 11:09:48  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 7/6/2566 10:45:19

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้