ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2212
ชื่อสมาชิก : คนึงนิตย์ กอนแสง
เพศ : หญิง
อีเมล์ : kanungnit_ks@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 31/7/2560 9:32:12
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 31/7/2560 9:32:12


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก