Blog : ทรัพย์สินทางปัญญา
รหัสอ้างอิง : 36
ชื่อสมาชิก : กัลย์ กัลยาณมิตร
เพศ : ชาย
อีเมล์ : kal@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:44

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ทรัพย์สินทางปัญญา
ความรู้ บทความ ข้อมูล คำถามคำตอบที่พบบ่อย ซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาต่อการเรียนการสอน งานวิจัย ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยชุมชน สังคม และประเทศ
ทรัพย์สินทางปัญญา » ว่าด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์#2
ใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย? ตัวอย่างคดีองค์จาตุคามรามเทพ ท่านทราบหรือไม่ถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ ติดคุก 1 วันแทนค่าปรับกี่บาท?
คำสำคัญ : ผู้ทรงสิทธิ  ลิขสิทธิ์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การเมือง การปกครอง กฎหมาย
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 10087  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน กัลย์ กัลยาณมิตร  วันที่เขียน 18/1/2554 14:03:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/6/2565 18:42:18
ทรัพย์สินทางปัญญา » ว่าด้วยเรื่องของลิขสิทธิ์#1
ลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทแรกของไทยที่มีกฎหมายคุ้มครองมากว่า 108 ปี
คำสำคัญ : การคุ้มครอง  ลิขสิทธิ์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การเมือง การปกครอง กฎหมาย
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 7915  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน กัลย์ กัลยาณมิตร  วันที่เขียน 18/1/2554 13:56:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/6/2565 8:50:52
ทรัพย์สินทางปัญญา » ลิขสิทธิ์..ตัวชี้วัดใหม่ กพร.
การได้มาซึ่งงานลิขสิทธิ์มีความซับซ้อนไม่มากนัก และเชื่อได้ว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่านเคยเป็นผู้สร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์มาแล้วทั้งสิ้น
คำสำคัญ : กพร.  ลิขสิทธิ์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การเมือง การปกครอง กฎหมาย
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 7085  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน กัลย์ กัลยาณมิตร  วันที่เขียน 18/1/2554 13:50:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/6/2565 16:29:26
ทรัพย์สินทางปัญญา » ลิขสิทธิ์
เป็นบทความเพื่อเกริ่นนำเรื่องของลิขสิทธิ์ที่นำเสนอในอีก 3 บทความต่อไปครับ
คำสำคัญ : เกริ่นนำบทความ  ลิขสิทธิ์  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การเมือง การปกครอง กฎหมาย
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5904  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน กัลย์ กัลยาณมิตร  วันที่เขียน 18/1/2554 13:45:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/6/2565 8:00:08
ทรัพย์สินทางปัญญา » ทรัพย์สินทางปัญญา "ใครเกี่ยวข้อง???"
ผมอยากให้ทุกคนตระหนักในงาน IP ว่า ทุกคนเกี่ยวข้องนะ อย่าเพิ่งปฏิเสธเมื่อแรกพบ ผมจะค่อยๆ พาทุกคนลงสัมผัสและดื่มด่ำไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นปกติวิสัย
คำสำคัญ : ทรัพย์สินทางปัญญา  ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การเมือง การปกครอง กฎหมาย
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6234  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน กัลย์ กัลยาณมิตร  วันที่เขียน 13/1/2554 10:53:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/6/2565 1:29:10

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้