MJU_WLAN กับ MJU_WLAN_WebPortal ต่างกันอย่างไร ??
วันที่เขียน 10/8/2559 14:52:42     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/11/2566 4:33:52
เปิดอ่าน: 3693 ครั้ง

การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะปล่อยสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย (SSID) 2 ชื่อ Network คือ MJU_WLAN กับ MJU_WLAN_WebPortal  ซึ่งมีกระบวนการทำงานต่างกันออกไป เพื่อรองรับการให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

MJU_WLAN และ MJU_WLAN_WebPortal แตกต่างกันอย่างไร

 

MJU_WLAN

     เป็นมาตรฐานการเข้ารหัสแบบ IEEE 802.1x โดยเข้ารหัสผู้ใช้งานเพียงครั้งเดียวเท่านั้น สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายได้ทั้งทั้งมหาวิทยาลัย เหมาะสำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต ของผู้ใช้งานเอง

MJU_WLAN_WebPortal

    เป็นการเข้าใช้งานผ่านระบบ Login หน้าเว็บ ผู้เข้าใช้งานต้องทำการ Login ทุกครั้ง เมื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย เหมาะสำหรับอุปกรณ์โน๊ตบุ๊ก หรืออุปกรณ์ทั่วไปที่เป็นของส่วนรวม

 

MJU_WLAN เป็นการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยที่สุด เนื่องจากผู้ใช้งานจะไม่สามารถ access เข้าระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้ จนกว่าจะระบุตัวตนผู้ใช้งานได้

MJU_WLAN_WebPortal เป็นการเชื่อมต่อที่ผู้ใช้งานต้องเปิด browser เพื่อทำการระบุตัวตน มีข้อดีคือ สามารถแจ้งข่าวสาร ประกาศ ต่างๆของทางมหาวิทยาลัย ให้ผู้ใช้งานได้ทราบได้ ซึ่งถึงแม้ว่าจะปลอดภัยน้อยกว่า 802.1x แต่ด้วยระบบบริหารจัดการเครือข่ายไร้สายส่วนกลาง (Wireless controller) ที่มี Firewall ในตัว ทำให้สามารถป้องกันการโจมตี จากผู้ไม่หวังดีได้

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=550
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ผ่าน มคอ.3
หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทักษ...
CLO  ELO  PLO     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:45:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2566 9:50:55   เปิดอ่าน 33  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » แอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดเรียนการสอน
การเรียนผ่านเครื่องมือช่วยสอนโดยใช้แอปพลิเคชันมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม 8 เครื่องมือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนให้เกิดความ...
Canva  Kahoot  Nearpod  Plicker  Quizizz  Storyboard  Visme  Voxer     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:01:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2566 11:54:19   เปิดอ่าน 21  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การเขียนบทความลงวารสารวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
บทความวิชาการมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นรูปแบบอันเป็นสากลในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด และพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในแง่มุมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดทำ “วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศแล...
เทคโนโลยีสารสนเทศ  บทความวิจัย  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  วิทยาการคอมพิวเตอร์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 28/9/2566 13:16:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2566 11:52:09   เปิดอ่าน 104  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย (วาจา: VAJA)
Vaja คือ ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย หรือ ระบบแปลงข้อความภาษาไทยให้เป็นเสียงพูด โดยมีเวอร์ชันล่าสุดคือ วาจาเวอร์ชัน 9.0 เพื่อเป็นผู้ช่วยเหล่าเมกเกอร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในการสร้างไลบรารี (Library)
ภาษาไทย  ระบบสังเคราะห์เสียงพูด  วาจา: VAJA     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 27/9/2566 21:20:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2566 7:12:00   เปิดอ่าน 94  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง