มา Backup ข้อมูลในเครื่องไปเก็บไว้บน Cloud กันเถอะ
วันที่เขียน 8/4/2557 10:28:27     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2565 6:07:36
เปิดอ่าน: 3290 ครั้ง

เป็นปกติของการใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือมือถือที่เราจะต้องเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันส่งผลให้ข้อมูลหายไป หรือหนักสุดคือไม่เหลืออะไรไว้ในเครื่องเลย เหตุการณ์เหล่านี้มักจะเกิดขึ้นไวมากจนเราตั้งตัวไม่อยู่ สิ่งที่ดีที่สุดคือการสำรองข้อมูลการใช้เราเก็บเอาไว้อยู่สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันเหตุที่เกิดขึ้น

                        การสำรองข้อมูลเก็บเอาไว้นี้สามารถใช้ได้ในอีกหลายๆ กรณี ซึ่งในการใช้งานอุปกรณ์ไอทีในปัจจุบัน จะเห็นว่าในหลายๆ ผลิตภัณฑ์เริ่มมีการทำงานที่ผสานกับระบบเข้ากับเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ? (Cloud) มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะทั้งการประมวลผล การเก็บข้อมูล การเป็นศูนย์กลางในการตั้งค่าการทำงานต่างๆ ล้วนแล้วแต่ใช้ Cloud เป็นสื่อกลางทั้งสิ้น

           Cloud Computing หรือเรียกว่า การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นลักษณะการใช้งาน PC, Tablet, SmartPhone โยนข้อมูลผ่านเครือข่าย internet ไปบนระบบ Cloud ซึ่งระบบ Cloud จะทำหน้าที่จัดสรรปันส่วนทรัพยากรให้กับผู้ที่ต้องการใช้งานโดยจะทำงานในรูปแบบ Web Application โดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกเก็บไว้บน server ของผู้ให้บริการ

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=282
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)
Digital literacy หรือทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นในลักษณะ “ทำน้อย ได้มาก” หรือ “Work...
Digital  Literacy  การรู้  ดิจิทัล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 25/11/2564 9:56:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2565 5:05:05   เปิดอ่าน 13840  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความที่น่าสนใจ » สรุปกิจกรรม KM ระบบบริการของหน่วยงาน วันที่ 17 สิงหาคม 2564
ระบบบริการของหน่วยงาน พัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน ร่วมกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยออกแบบและพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทุกหน่วยงาน ภายใต้ระบบสารสนเทศ...
ERP  ระบบบริการของหน่วยงาน  ระบบบริหารจัดการ  ระบบสารสนเทศ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 20/8/2564 15:01:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/5/2565 22:10:58   เปิดอ่าน 699  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
มารู้จัก Google Workspace ให้มากขึ้น » มารู้จัก Google Workspace ให้มากขึ้น
วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับ Google Workspace ทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันหลักและฟังก์ชันที่มีเฉพาะบน Google Workspace สำหรับบุคคลที่มองหาเครื่องมือไอทีสำหรับเป็นแนวทางปรับเปลี่ยนและพัฒนาป...
Google Workspace     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน พัชรี ยางยืน  วันที่เขียน 31/3/2564 15:43:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/5/2565 22:00:53   เปิดอ่าน 1024  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง