แนะนำ Moodel
วันที่เขียน 3/2/2557 15:16:05     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/6/2567 23:46:38
เปิดอ่าน: 4747 ครั้ง

คุณลักษณะสำคัญของโปรแกรม ขอบเขตและความสามารถของโปรแกรม และสิ่งที่ควรรู้ก่อนใช้งานโปรแกรม

    ในปัจจุบันต่างมีเครื่องมือที่สามารถจัดการระบบ E-Learning มากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบบพัฒนาขึ้นมาด้วยตัวเอง (In House) หรือแบบจ้างให้บริษัทภายนอกพัฒนาให้ (Out Source) หรือแม้กระทั่งการนำเอาระบบสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้งาน แบบไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์การใช้งาน (Open Source)  สำหรับโปรแกรมที่นำมาแนะนำคือ Moodle ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาด้วยโปรแกรมภาษา PHP สามารถทำงานได้แบบออนไลน์ สามารถนำมาใช้งานได้ทันที โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมล่าสุดได้ที่ www.moodle.org    ข้อมูลสถิติ (ณ วันที่ 3 ก.พ. 57) มีการใช้งานว่า 68,352 เว็บไซต์ทั่วโลก มีการเปิดรายวิชาแล้วกว่า 7 ล้านวิชา สำหรับประเทศที่นิยมใช้มากที่สุดคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการใช้งานกว่า 11,652 เว็บไซต์ ตามด้วยประเทศสเปน กว่า 5,739 เว็บไซต์ แล้วสำหรับประเทศไทยเรา ก็มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะกลุ่มโรงเรียนที่เริ่มวางระบบสารสนเทศ สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยมี Moodle Site จำนวน 1,431 เว็บไซต์ ที่ลงทะเบียนจากประเทศไทย หนึ่งในนั้นมีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้อยู่ด้วย

    สาเหตุที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางก็คงเพราะเป็นโปรแกรมฟรี สถาบันใดสนใจสามารถศึกษาและเริ่มต้นด้วยตนเองได้อย่างง่าย และความสามารถของโปรแกรมค่อนข้างครอบคลุม เทียบเท่าโปรแกรมมีซื้อมาใช้กันเลยทีเดียว ด้วยเหตุผลนี้ ผมจึงได้นำเอาโปรแกรมนี้มาทดลองใช้กับคณะสถาปัตย์ฯ ตั้งแต่ปลายปี 2555 ปัจจุบันมีวิชาที่พร้อมใช้งานจริงอยู่ทั้งสิ้น 15 วิชา และยังมีบางวิชาก็อยู่ในระหว่างการจัดทำโดยเจ้าของวิชาเองอีกด้วย

    ความสามารถของโปรแกรมนี้ก็ได้แก่ สามารถสร้างระบบลงทะเบียนให้กับนักศึกษาได้ จัดการเนื้อหาวิชาแบบไฟล์แนบ หรือแทรกวิดีโอจากเว็บไซต์อื่นได้ สร้างแบบทดสอบออนไลน์ สั่งงานและกำหนดให้ส่งการบ้านตามเงื่อนไขเวลา สรุปผลและจัดเกณฑ์คะแนนได้ พร้อมทั้งสามารถตัดเกรดได้อีกด้วย ข้อมูลคะแนนและเกรดที่กล่าวมา นักศึกษาจะทราบเฉพาะของตนเองเท่านั้น โดยที่กล่าวทั้งหมด สามารถดำเนินการได้โดยเจ้าของวิชาเอง ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ดูแลระบบทำให้ทุกขั้นตอน

    ดูว่าทำได้เยอะ และท่าทางโอเคใช่มั๊ยละครับ คราวหน้าจะมาเล่าต่อว่า ถ้าเริ่มดำเนินการ ต้องเตรียมอะไร-อย่างไรบ้างนะครับ

 

เขียนโดย อำนาจ ชิดทอง (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม)

ข้อมูลอ้างอิง :

    Moodle Statistics - https://moodle.org/stats
    Moodle Sites in Thailand - https://moodle.org/sites/index.php?country=TH

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=266
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง » Assignment in Microsoft Teams
การมอบหมายงาน (Assignment ) สำหรับนักศึกษาในห้องเรียน ระบบ Microsoft Teams สร้างความสะดวกในการมอบหมายงานให้กับนักศึกษา การส่งงาน และสามารถให้คะแนนนักศึกษาแต่ละคนในห้องเรียน สำหรับผู้ที่อยู่ในสถาบัน...
Assignment  Microsoft Teams  การมอบหมายงาน  การให้คะแนน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 26/3/2567 18:01:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/6/2567 15:02:53   เปิดอ่าน 200  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » Google Sites สร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
Google Sites คือโปรแกรมหนึ่งของ บริษััท Google ที่เปิดให้ สมาชิกของ Google สามารถ สร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ฟรี โดยการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Sites นั้น ทำได้ง่าย เหมือนกับการแก้ไข เอกสารธรรมดา ๆ ช...
Google Sites  เว็บไซต์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 11/3/2567 17:19:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/6/2567 15:03:11   เปิดอ่าน 361  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ผ่าน มคอ.3
หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทักษ...
CLO  ELO  PLO     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:45:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/6/2567 16:28:51   เปิดอ่าน 492  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » แอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดเรียนการสอน
การเรียนผ่านเครื่องมือช่วยสอนโดยใช้แอปพลิเคชันมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม 8 เครื่องมือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนให้เกิดความ...
Canva  Kahoot  Nearpod  Plicker  Quizizz  Storyboard  Visme  Voxer     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:01:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/6/2567 15:04:34   เปิดอ่าน 355  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง