ระบบสารสนเทศ 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ของประเทศไทย
วันที่เขียน 14/9/2554 10:20:54     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/8/2565 6:04:07
เปิดอ่าน: 4697 ครั้ง

สรุปรายละเอียดการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศของ 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ของประเทศไทย

ถ่ายทอดประสบการณ์ศึกษาดูงาน

ระหว่างวันที่  ๙-๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔

ณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          ณัฐกฤตา ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ในโครงการดูงานและประชุมแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แล้วอยากจะเผยแพร่ให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ไปได้รู้ไปกับเรา เหมือนได้ไปดูงานด้วยตนเอง ก็พอสรุปคร่าวๆ ตามลิงค์นี้นะคะ เพื่อว่าเพื่อนๆ จะได้แนวคิดการพัฒนาระบบให้มหาวิทยาลัยของเราต่อไป 

http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MjYxNDM=

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=118
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)
Digital literacy หรือทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นในลักษณะ “ทำน้อย ได้มาก” หรือ “Work...
Digital  Literacy  การรู้  ดิจิทัล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 25/11/2564 9:56:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/8/2565 5:41:36   เปิดอ่าน 34242  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความที่น่าสนใจ » สรุปกิจกรรม KM ระบบบริการของหน่วยงาน วันที่ 17 สิงหาคม 2564
ระบบบริการของหน่วยงาน พัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน ร่วมกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยออกแบบและพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทุกหน่วยงาน ภายใต้ระบบสารสนเทศ...
ERP  ระบบบริการของหน่วยงาน  ระบบบริหารจัดการ  ระบบสารสนเทศ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 20/8/2564 15:01:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/8/2565 10:17:06   เปิดอ่าน 877  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง