ระบบสารสนเทศ 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ของประเทศไทย
วันที่เขียน 14/9/2554 10:20:54     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 8:19:00
เปิดอ่าน: 3700 ครั้ง

สรุปรายละเอียดการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศของ 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ของประเทศไทย

ถ่ายทอดประสบการณ์ศึกษาดูงาน

ระหว่างวันที่  ๙-๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๔

ณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          ณัฐกฤตา ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ในโครงการดูงานและประชุมแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แล้วอยากจะเผยแพร่ให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ไปได้รู้ไปกับเรา เหมือนได้ไปดูงานด้วยตนเอง ก็พอสรุปคร่าวๆ ตามลิงค์นี้นะคะ เพื่อว่าเพื่อนๆ จะได้แนวคิดการพัฒนาระบบให้มหาวิทยาลัยของเราต่อไป 

http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MjYxNDM=

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=118
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองเทคโนโลยีดิจิทัล มีภารกิจดูแลการให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใช้งานทั้งอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย และซอฟต์...
ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์  โปรแกรมลิขสิทธิ์  โปรแกรมสำเร็จรูป     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 13/5/2563 11:03:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 2:50:56   เปิดอ่าน 569  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
MS OFFICE » คู่มือใช้งาน Google Classroom สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Google Classroom เป็นบริการของ Google ที่มีเครื่องมือสำหรับให้อาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างห้องเรียนเสมือนได้ ซึ่งการใช้งานนั้น สามารถเข้าใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต...
Google Classroom     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 8/4/2563 14:42:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 15:52:20   เปิดอ่าน 495  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ทั่วไป » ทำงานที่บ้าน จะติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างไร
เดิมปกติจะใช้เบอร์โต๊ะโทรประสานงานกัน แต่ช่วงนี้เราจำเป็นต้องทำงานจากที่บ้าน หากคนที่เคยติดต่อกันทาง facebook line ก็จะไม่มีปัญหา แล้วคนอื่น หน่วยงานอื่นล่ะจะทำยังไง เรามีเครื่องมือไว้ให้พร้อมแล้ว ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน วสุ ไชยศรีหา  วันที่เขียน 27/3/2563 12:21:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 3:55:18   เปิดอ่าน 833  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง