ทำงานที่บ้าน จะติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างไร
วันที่เขียน 27/3/2563 12:21:15     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/8/2563 23:25:46
เปิดอ่าน: 835 ครั้ง

เดิมปกติจะใช้เบอร์โต๊ะโทรประสานงานกัน แต่ช่วงนี้เราจำเป็นต้องทำงานจากที่บ้าน หากคนที่เคยติดต่อกันทาง facebook line ก็จะไม่มีปัญหา แล้วคนอื่น หน่วยงานอื่นล่ะจะทำยังไง เรามีเครื่องมือไว้ให้พร้อมแล้ว ไม่แน่จากนี้ไปเบอร์โต๊ะอาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไป

การติดต่อประสานงานด้วย Microsoft Teams

กองเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดหาโปรแกรม Microsoft แท้ๆไว้ให้เราใช้งานหลายโปรแกรมมาก หนึ่งในนั้นคือ Microsoft Teams ที่ใช้สำหรับทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ ทั้งประชุม สอน แชต โทรแบบเสียง และวิดีโอ 

บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านมี Account อยู่ในโปรแกรมนี้พร้อมใช้ และพร้อมให้ติดต่อหากันได้ทุกคน ไม่ต้องเสียเวลาสมัครแค่ติดตั้งโปรแกรมและเข้าใช้งาน ซึ่งวิธีติดตั้งและวิธีใช้งานหลายๆด้าน มีให้ตามลิงค์ท้ายบทความนี้แล้ว ส่วนบทความนี้เราจะเน้นไปที่การประสานงานกันด้วยการโทร 

 

มีวิธีใช้ดังนี้

รูปที่ 1

 

รูปที่ 2

 

รูปที่ 3

 

รูปที่ 4

 

 

ลิงค์การใช้งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มช่วยสนับสนุนการทำงานออนไลน์
https://www.facebook.com/groups/579664392634293/

คู่มือการเข้าประชุมด้วย Microsoft Teams ผ่านโทรศัพท์และแท็บเล็ต
https://drive.google.com/file/d/1FfnfuWdqLrX2iuq1OKTLYIe6N1SN5XI6

คู่มือการสร้างห้องเรียนใน Microsoft Teams สำหรับอาจารย์
https://drive.google.com/file/d/1U3Zb6vALpB8NexHnGspq30OMcNLDlQFk

วีดีโอแนะนำการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับการจัดการห้องเรียนดิจิทัลในหัวข้อ "Lannacom - Managing Digital Classroom with Teams"
https://www.youtube.com/watch?v=495gpi3kogw


VDO แนะนำการใช้ MS-Teams จาก Lannacom รวบรวมไว้แยกเป็นข้อๆ ดังนี้

1. การสร้างแบบทดสอบผ่าน MS-forms

Creating a Digital Quiz with Microsoft Forms

https://www.youtube.com/watch?v=_-1LHNlaz60

Digital Forms

https://www.youtube.com/watch?v=4WAk6cFXzpM

2. การใช้งาน MS-Teams

https://www.youtube.com/watch?v=fxI22ekTuEY

3. Digital Content for Learning and PowerPoint Recording

https://www.youtube.com/watch?v=33Q_Ed_40H0

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1093
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองเทคโนโลยีดิจิทัล มีภารกิจดูแลการให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใช้งานทั้งอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย และซอฟต์...
ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์  โปรแกรมลิขสิทธิ์  โปรแกรมสำเร็จรูป     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 13/5/2563 11:03:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/8/2563 22:14:56   เปิดอ่าน 584  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
MS OFFICE » คู่มือใช้งาน Google Classroom สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Google Classroom เป็นบริการของ Google ที่มีเครื่องมือสำหรับให้อาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างห้องเรียนเสมือนได้ ซึ่งการใช้งานนั้น สามารถเข้าใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต...
Google Classroom     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 8/4/2563 14:42:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/8/2563 23:21:51   เปิดอ่าน 500  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ » การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ
การเขียนผลงานวิเคราะห์จากงานประจำ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสามารถทำผลงานทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
งานวิเคราะห์  สายสนับสนุน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 5/3/2563 15:44:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/8/2563 17:43:58   เปิดอ่าน 672  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง