ความสำคัญของการจัดงานเลี้ยงรับรองและประเภทของงานเลี้ยงรับรอง
วันที่เขียน 9/10/2562 9:54:41     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2565 14:57:24
เปิดอ่าน: 2527 ครั้ง

การจัดงานเลี้ยงรับรองเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการหารือกันในห้องประชุม เพราะผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองทุกคน จะได้อยู่ในบรรยากาศที่มีความสนุกสนานและเป็นกันเอง ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีเพียงพอที่จะสามารถทำความร่วมมือ หรือยุติข้อขัดแย้งที่เคยมีมาได้

ความสำคัญของการจัดงานเลี้ยงรับรอง

งานเลี้ยงรับรอง เป็นกิจกรรมทางสังคมที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับการ ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ โดยไม่เพียงแต่ถือเป็นการแสดงออกซึ่งอัธยาศัยไมตรี และเป็นพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งสำหรับการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน/สถาบันจากนานาประเทศ แต่การรับประทานอาหารร่วมกันเพียงมื้อเดียวอาจแก้ปัญหาของบุคคล ที่เคร่งเครียดจากการประชุมหารือกันมาอย่างยาวนานหลายสัปดาห์ในโต๊ะประชุมได้ อย่างไรก็ตาม การจัดงานเลี้ยงรับรองเป็นงานละเอียดอ่อนที่ผู้เกี่ยวข้องต้องทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อม และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสากล โดยมุ่งเน้นสร้างบรรยากาศแห่งความสุข ความผ่อนคลาย แต่ต้องไม่ลืมที่จะคำนึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป

ในปัจจุบันงานเลี้ยงรับรองส่วนใหญ่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการจัดงานเลี้ยงรับรองให้มีลักษณะที่เรียบง่าย ลดความเป็นทางการลง แต่อย่างไรก็ตาม ในวงสังคมที่มีมาตรฐานยังคงรักษาลักษณะของการจัดเลี้ยงแบบมีพิธีรีตรองไว้อยู่เสมอ

การจัดงานเลี้ยงรับรอง ไม่ว่าจะจัดในรูปแบบใด ฝ่ายเจ้าภาพจะต้องพยายามทำให้ดีที่สุด และให้สมเกียรติ เพราะการจัดงานเลี้ยงรับรองในงานประชุม/สัมมนา/อบรมนานาชาติเกี่ยวพันไปถึงเกียรติยศของประเทศชาติด้วย

 

ประเภทของงานเลี้ยงรับรอง

งานเลี้ยงรับรองที่นิยมจัดขึ้นในปัจจุบัน แบ่งเป็นสามประเภท คือ งานเลี้ยงรับรอง (Reception), งานเลี้ยงอาหารกลางวัน (Lunch/Luncheon) และงานเลี้ยงอาหารค่ำ (Dinner)

 1. งานเลี้ยงรับรอง (Reception)

เป็นงานเลี้ยงที่เรียกชื่อตามวัตถุประสงค์ของงาน เป็นอย่างเดียวกับงานเลี้ยง Cocktail ซึ่งเรียกตามชื่อเครื่องดื่มที่เสิร์ฟ งานเลี้ยงประเภทนี้ เจ้าภาพสามารถเชิญแขกได้เป็นจำนวนมาก และไม่ยุ่งยากนักในเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ต้องจัดเก้าอี้สำหรับแขก อาหารที่เสิร์ฟจะจัดใส่ถาดมาบริการถึงตัว เป็นอาหาร ที่สามารถหยิบจับได้สะดวก (finger food) เป็นชิ้นขนาดพอดีคำ แขกสามารถยืนคุยไปกินไปได้ ซึ่งถือว่าถูกต้องตามมารยาทของคนไปงานเลี้ยงรับรอง ส่วนใหญ่จะจัดขึ้นช่วงระหว่างเวลา 18.00 - 20.00 น. หากเจ้าภาพมีเวลาน้อยและเชิญแขกไม่มากนัก (เชิญเดี่ยว) มักนิยมจัดในช่วงเที่ยงวัน ซึ่งเรียกว่างาน Vin d’honneur

2. งานเลี้ยงอาหารกลางวัน (Lunch/Luncheon)  

เป็นงานเลี้ยงที่เป็นทางการหรือมีพิธีการมากกว่างานเลี้ยงรับรอง แต่น้อยกว่างานเลี้ยงอาหารค่ำ แขกผู้ร่วมงานมักจะแต่งกายด้วยชุดสูทสากลสีอ่อน (Lounge Suit)

3. งานเลี้ยงอาหารค่ำ (Dinner)

เป็นงานเลี้ยงที่มีรูปแบบและพิธีการละเอียดอ่อนเคร่งครัด และมีพิธีรีตรองมาก จะต้อง ใส่่ใจให้มากในการเชิญแขกการจัดเตรียมอาหาร การจัดโต๊ะอาหาร และด้านพิธีการอื่น ๆ การแต่งกายสำหรับงานนี้ โดยมากจะแต่งกายด้วยชุดสากลสีเข้ม (Dark suit) หรือหากเป็นงานที่มีพิธีการมากจะใส่ชุดราตรีสโมสรที่เรียกว่า “Black Tie หรือ White Tie” แล้วแต่ความสำคัญและลักษณะของงาน

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1067
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
การศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ » การเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทย ของบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรรัสโควิด-19 ซึ่งตาม พรก. ฉุกเฉิน และคำสั่ง ศบค. ได้ผ่อนปรนให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือนักศึกษาต่างชาติได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานหรือศึกษาในร...
ราชอาณาจักรไทย  โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน อาจารีย์ สว่างศรี  วันที่เขียน 8/9/2563 14:08:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2565 11:07:07   เปิดอ่าน 2124  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ด้านความปลอดภัยและวิทยุสื่อสาร » คู่มือเครือข่ายสื่อสารองค์กรด้านการข่าวเพื่อการประสานงานและการประชาสัมพันธ์(วิทยุคมนาคม – วิทยุสื่อสาร ชุดที่1/62)
การจัดทำเอกสารคู่มือเครือข่ายสื่อสารองค์กรด้านการข่าวเพื่อการประสานงานและการประชาสัมพันธ์(วิทยุคมนาคม – วิทยุสื่อสาร ชุดที่1/62) สำหรับเป็นแหล่งข้อมูลและรวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ป...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน นพกิจ แผ่พร  วันที่เขียน 31/10/2562 16:36:24  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2565 11:48:57   เปิดอ่าน 1736  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน » ยศทหาร-ตำรวจไทย (ภาษาอังกฤษ)
การจำตำแหน่ง ยศต่างๆ ของทหารและตำรวจ อาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนที่ทำงานหรืออยู่กับสายงานนี้ แต่สำหรับบุคคลทั่วไป อาจจะมีคำศัพท์หลายคำที่ย่อแล้วอาจสับสนเบาๆ นอกจากนั้น ยังมีในหมวดยศต่างๆ เป็นภาษาอังก...
Police Ranks  Royal Thai Air Force Ranks  Royal Thai Army Ranks  Royal Thai Navy Ranks  ยศตำรวจ  ยศทหารบก  ยศทหารเรือ  ยศทหารอากาศ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 6/10/2562 17:13:11  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2565 14:57:22   เปิดอ่าน 232051  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง