รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : oracle cloud services
ระบบฐานข้อมูล » Oracle Cloud Day 2017
Oracle Cloud Services แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) และ Software as a Service (SaaS) ในส่วนของ Platform as a Service (PaaS) นั้นจะอนุญาตให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอที และ ผู้นำทางด้านธุรกิจ สามารถพัฒนา ทดสอบ และ นำระบบขึ้นใช้งานได้จริง ในระบบ Cloud โดยที่มีระบบความปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มการแข่งขันทางการตลาด
คำสำคัญ : oracle cloud services  PaaS  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3937  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สายัณห์ อุ่นนันกาศ  วันที่เขียน 31/7/2560 14:08:43  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2565 20:15:22