รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : Training of trainer
ถอดบทเรียน KM » ถอดบทเรียน โครงการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมหลักสูตร Training of Trainer
เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นวิทยากร และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ที่สามารถพัฒนาคนรุ่นต่อไป ร่วมถึงถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ได้อย่างคุมค่า
คำสำคัญ : Training of trainer  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2879  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 23/5/2559 14:32:34  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 7:52:16