รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : The Hurdle Model
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » รายงานการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ The 4th International Conference on Computing, Mathematics and Statistics 2019
รายงานการเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference on Computing, Mathematics and Statistics 2019
คำสำคัญ : The Hurdle Model  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2613  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 13/6/2562 15:18:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 9/12/2566 7:24:34