รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : Re-entry Permit
การพำนักในราชอาณาจักรไทยของบุคลากร/นักศึกษาต่างชาติ ในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการขอ Re-entry Permit สำหรับบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติที่ปฏิบัติงานหรือศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการขอ Re-entry Permit สำหรับบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติที่ปฏิบัติงานหรือศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อรักษาสิทธิของวีซ่าประเภท Non-immigrant B สำหรับบุคลากร และ ED สำหรับนักศึกษา
คำสำคัญ : Re-entry Permit  เดินทางกลับเข้าประเทศ  เดินทางออกนอกประเทศ  รักษาสิทธิวีซ่า  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3432  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน กนกวรรณ เครือมณี  วันที่เขียน 30/9/2562 10:04:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/4/2567 14:29:19