ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2188
ชื่อสมาชิก : กนกวรรณ เครือมณี
เพศ : หญิง
อีเมล์ : kanokwan_kl@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 2/5/2560 10:55:02
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 2/5/2560 10:55:02


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
กฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติในการพำนักในราชอาณาจักรไทยของบุคลากร/นักศึกษาต่างชาติ ในสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา/แลกเปลี่ยน ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
บุคลากรต่างชาติที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะต้องมีเอกสารและขั้นตอนปฏิบัติ เช่น การขอตรวจลงตรา Non-Immigrant (B) และการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)