รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : Education ICT Forum
ถอดบทเรียน KM » สรุปรายงานผลการเข้าร่วมโครงการสัมมนา Education ICT Forum 2016 Theme : Digital Technology for 21st Century, The Future of Higher Education
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการ Education ICT Forum 2016 เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการสร้างคนที่เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการพัฒนา ทั้งในด้านการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ กล่าวเปิดงาน โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง (รองนายกรัฐมนตรี) เมื่อมีการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ทั้งในส่วนของ Information Technology และ Communication Technology รวมเป็น Digital Technology ที่ได้พัฒนามาจากระบบ Manual สู่ระบบ Analog ก้าวสู่ระบบ Digital ที่มีการพัฒนาทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความเร็ว และความจุ โดยมี People เป็นจุดศูนย์กลางในการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ตามแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ให้เน้นการพัฒนาด้านการศึกษาก่อให้เกิดปัญญา โดยใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสนับสนุน ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
คำสำคัญ : Education ICT Forum  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2122  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 3/5/2559 18:00:43  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/5/2564 3:09:37