รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : Arduino
ถอดบทเรียน KM » ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นระบบที่ใช้สำหรับปิด – เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 2 วิธีคือ 1.ปิด – เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่าย 2.ปิด – เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยปุ่มสวิทซ์ โดยหลักการทำงานของระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนี้ จะรับคำสั่งจากหน้าเว็บไซต์ และปุ่มสวิทซ์ เพื่อส่งคำสั่งไปให้กับรีเลย์ (Relay) เพื่อ เปิด – ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า
คำสำคัญ : Arduino  Solid State Relay  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2112  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 23/8/2559 15:07:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 7:51:15