รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : การเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
การเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น » การเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งประเภทอำนวยการและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และการทำผลงานที่ใช้ประกอบการพิจารณา ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานให้มุ่งไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรตาม MJU Training Roadmap
คำสำคัญ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร  การเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1076  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 1  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน  วันที่เขียน 27/5/2562 15:02:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 3:55:30