Blog : การเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
รหัสอ้างอิง : 496
ชื่อสมาชิก : ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน
เพศ : หญิง
อีเมล์ : nuthananj@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 11/6/2554 0:59:32
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 11/6/2554 0:59:32

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งประเภทอำนวยการและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และการทำผลงานที่ใช้ประกอบการพิจารณา
การเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น » การเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งประเภทอำนวยการและประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และการทำผลงานที่ใช้ประกอบการพิจารณา ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานให้มุ่งไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรตาม MJU Training Roadmap
คำสำคัญ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร  การเตรียมความพร้อมการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2512  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 1  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน  วันที่เขียน 27/5/2562 15:02:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 8/2/2566 19:45:59

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้