Blog : นางสาวสาวิตรี ทิพนี
รหัสอ้างอิง : 1709
ชื่อสมาชิก : สาวิตรี ทิพนี
เพศ : หญิง
อีเมล์ : Sawitree_t@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 28/8/2557 11:11:47
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 28/8/2557 11:11:47

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : นางสาวสาวิตรี ทิพนี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 “Smart Laboratory : ระบบออนไลน์กับการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ”
นางสาวสาวิตรี ทิพนี » การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
คำสำคัญ : การประเมินค่างาน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1244  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สาวิตรี ทิพนี  วันที่เขียน 9/12/2564 15:08:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/6/2567 5:33:54
นางสาวสาวิตรี ทิพนี » “Smart Laboratory : ระบบออนไลน์กับการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ”
คำสำคัญ : การพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1708  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สาวิตรี ทิพนี  วันที่เขียน 29/7/2564 12:06:11  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/6/2567 7:25:40

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้