ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 651
ชื่อสมาชิก : เยาวภา เขื่อนคำ
เพศ : หญิง
อีเมล์ : Yaowapa@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 15/11/2554 14:25:25
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/11/2554 14:25:25


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
งานคอลเล็กชั่นพิเศษ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้มีการจัดทำคอลเล็กชั่น ทั้งนี้ยังได้มีการจัดทำคอลเล็กชั่นที่เกี่ยวกับภาคเหนือ (Local Information) เป็นคอลเล็กชั่นที่รวบรวมข้อมูล ที่แสดงถึงพัฒนาการด้านการเกษตรในภาคเหนือ ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาด้านการเกษตรภาคเหนือ