Blog : แนวทางการเขียนคู่มือ เอกสาร ตำราทางวิชาการ
รหัสอ้างอิง : 438
ชื่อสมาชิก : ก่องกาญจน์ ดุลยไชย
เพศ : หญิง
อีเมล์ : kongkarn@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 20/4/2554 15:08:17
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20/4/2554 15:08:17

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : แนวทางการเขียนคู่มือ เอกสาร ตำราทางวิชาการ
สำหรับสายวิชาการ สายสนับสนุน
แนวทางการเขียนคู่มือ เอกสาร ตำราทางวิชาการ » หนังสือกับตำรา : ความเหมือนและความต่าง
ตำรา นิยามไว้ว่า ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชา หรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได้ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษาในการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หนังสือ นิยามไว้ว่า ผลงานทางวิชาการที่เรียบเรียงขึ้นโดยมีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคง และให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุมโดยไม่จำเป็นต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และไม่จำเป็นต้องนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้เนื้อหาสาระของหนังสือต้องมีความทันสมัย เมื่อพิจารณาถึงวันที่จัดพิมพ์ ความแตกต่างของตำราและหนังสือ คือ ตำราต้องครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาหรือหลักสูตร มีบทและสารบัญเนื้อหาที่ชัดเจนสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา แต่หนังสือไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับวิชาหรือหลักสูตร แต่หนังสือถูกกลั่นกรองมาจากความสนใจ เชี่ยวชาญของผู้เขียน
คำสำคัญ : คู่มือ  ตำรา  ตำแหน่งวิชาการ  ผลงานวิชาการ  หนังสือ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 24082  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ก่องกาญจน์ ดุลยไชย  วันที่เขียน 2/9/2562 13:12:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/4/2567 9:02:22

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้