Blog : งานบริหารและธุรการ
รหัสอ้างอิง : 1513
ชื่อสมาชิก : สาลินี ไพรัช
เพศ : หญิง
อีเมล์ : salinee@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 18/4/2557 9:15:35
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 18/4/2557 9:15:35

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : งานบริหารและธุรการ
1. การถอดบทเรียนจากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. การเขียนข่าวและการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
งานบริหารและธุรการ » การเขียนข่าวและการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
การเขียนข่าวและการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นการสื่อสารเนื้อหาที่เกี่ยวกับองค์กร/หน่วยงาน เพื่อรายงานภารกิจ หรือกิจกรรมความก้าวหน้าของหน่วยงาน ให้แก่สาธารณชนหรือบุคคลทั้งภายนอกและภายในองค์กรทราบ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีหรือด้านบวกให้กับองค์กร
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 595  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สาลินี ไพรัช  วันที่เขียน 10/9/2562 15:40:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/8/2563 19:52:15
งานบริหารและธุรการ » การให้ความรู้ในการเขียน Blog KM มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กิจกรรมเสวนาน้ำากาแฟ (Coffee hour for your) ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ : ถอดบทเรียน  ฺBlog KM  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 849  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 2  ครั้ง
ผู้เขียน สาลินี ไพรัช  วันที่เขียน 31/5/2562 14:28:51  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/8/2563 16:15:57

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้