Blog : การจัดการเรียนรู้
รหัสอ้างอิง : 406
ชื่อสมาชิก : โสภณ ฟองเพชร
เพศ : ชาย
อีเมล์ : sophon@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 5/4/2554 11:19:31
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 5/4/2554 11:19:31

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การจัดการเรียนรู้
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
การจัดการเรียนรู้ » Oneline Teaching, Learning and Assessment for Beginner
การจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ โดยใช้ MS Team ซึ่งการจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์จะต้องมีการจัดการห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ โดยจะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระหว่างที่สอนผ่านทางออนไลน์ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
คำสำคัญ : Online Teaching, Learning, Assessment  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1777  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน โสภณ ฟองเพชร  วันที่เขียน 24/9/2563 9:54:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/12/2566 20:05:39
การจัดการเรียนรู้ » การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ด้วยระบบการเรียนรู้ร่วมกันและการใช้ทีมเป็นฐาน
การจัดการเรียนรู้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เพราะการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันจะต้องเน้นการพัฒนาผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) เป็นประการสำคัญ ดังนั้นวิธีการจัดการเรียนรู้จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ด้วยระบบการเรียนรู้ร่วมกันและการใช้ทีมเป็นฐานเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถพัฒนาผลการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4363  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน โสภณ ฟองเพชร  วันที่เขียน 7/9/2561 10:52:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/12/2566 4:04:33

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้