ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 406
ชื่อสมาชิก : โสภณ ฟองเพชร
เพศ : ชาย
อีเมล์ : sophon@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 5/4/2554 11:19:31
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 5/4/2554 11:19:31


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก