Blog : เผยแพร่ความรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ สัมมนา
รหัสอ้างอิง : 595
ชื่อสมาชิก : พิชชยานิดา คำวิชัย
เพศ : หญิง
อีเมล์ : pitchayanida_it@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 20/10/2554 0:10:49
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20/10/2554 0:10:49

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : เผยแพร่ความรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ สัมมนา
ความรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ สัมมนา
เผยแพร่ความรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ สัมมนา » การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI-CON 2019 พร้อมนำเสนอผลงาน
เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology or ECTI-CON 2019 (IEEE Conference Record) (ECTI-CON 2019) ซึ่งได้นำเสนอผลงานวิชาการจากผลงานวิจัย ที่เกิดจาการวิจัยและพัฒนาสู่การนำไปใช้ประโยชน์กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตำบลโป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ด้วย www.pongyeangtravel.com และ www.facebook.com/ReviewPongyeang/
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1202  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิชชยานิดา คำวิชัย  วันที่เขียน 17/7/2562 16:47:31  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 7:04:49
เผยแพร่ความรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ สัมมนา » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ MJU Annual Conference 2018
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561 และเสนอผลงานวิชาการ ในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1292  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิชชยานิดา คำวิชัย  วันที่เขียน 8/1/2562 14:02:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 11:43:03
เผยแพร่ความรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ สัมมนา » อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน (คอบช.กรอกบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 มุ่งเป้า)
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน” ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2272  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิชชยานิดา คำวิชัย  วันที่เขียน 4/7/2561 23:21:57  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 22:15:17

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้