Blog : การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
รหัสอ้างอิง : 129
ชื่อสมาชิก : อาจารีย์ สว่างศรี
เพศ : หญิง
อีเมล์ : acharee@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 19/1/2554 13:54:48
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/1/2554 13:54:48

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
กองวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานในการประสานงานกับคณะและสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2 กรณี คือ 1. ติดต่อสมัครโดยตรงผ่านสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ 2. ติดต่อผ่านกองวิเทศสัมพันธ์ (ตามโครงการความร่วมมือ)
คำสำคัญ : นักศึกษาต่างชาติ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2114  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อาจารีย์ สว่างศรี  วันที่เขียน 1/10/2562 11:46:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/6/2567 13:46:20
การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ » กระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาเป็นจำนวนมากในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีกระบวนงานและขั้นตอนการดำเนินงานที่แตกต่างกัน จึงแบ่งวิธีการดำเนินงานเป็น 2 กรณี คือ 1.กรณีที่มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และ 2.กรณีที่มีความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สมัครด้วยตนเอง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ : 1.ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 2.บัณฑิตศึกษา  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3526  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อาจารีย์ สว่างศรี  วันที่เขียน 28/9/2560 14:19:18  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 8:13:46

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้