Blog : เยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์
รหัสอ้างอิง : 286
ชื่อสมาชิก : เยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : yaowalak@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 10/3/2554 10:52:02
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 10/3/2554 10:52:02

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : เยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์
เยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากร
การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้มีการเข้าศึกษาดูงานหลักๆ 3 แห่ง ประกอบด้วย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยข้าพเจ้าขอสรุปเนื้อหาและความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมศึกษาดูงาน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2166  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์  วันที่เขียน 11/9/2560 14:40:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/6/2566 23:57:37
เยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์ » เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ – EdPEx
การเข้าร่วมอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) ในวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2560 ณ เบลวิลล่ารีสอร์ท ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ สุขประเสริฐ มาเป็นวิทยากรบรรยายถึงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)
คำสำคัญ : EdPEx  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2813  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์  วันที่เขียน 21/3/2560 14:48:48  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/6/2566 0:16:12

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้