ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 286
ชื่อสมาชิก : เยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์
เพศ : หญิง
อีเมล์ : yaowalak@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 10/3/2554 10:52:02
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 10/3/2554 10:52:02


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก