Blog : เผยแพร่ผลงานวิจัย
รหัสอ้างอิง : 267
ชื่อสมาชิก : อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
เพศ : หญิง
อีเมล์ : anakhaorn@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 8/3/2554 12:21:54
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 8/3/2554 12:21:54

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : เผยแพร่ผลงานวิจัย
การประชุมวิชาการ 2016 Advances in Chemical Engineering and Chemistry Research International Conference (ACECRIC2016) เป็นเวทีการประชุมที่จัดขึ้นโดยมุ่งเน้นเพื่อการเพิ่มโอกาสเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย และการพัฒนา ในด้านวิศวกรรมเคมี และวิทยาศาสตร์สาขาเคมี เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีร่วมกันในสองศาสตร์ดังกล่าว โดยการประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัย วิศวกร และนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันกัน ซึ่งผลงานวิจัยที่นำเสนอเป็นผลงานวิจับเที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการสกัดโพลิโคซานอลจากไขผึ้งในประเทศไทย
เผยแพร่ผลงานวิจัย » เข้าร่วมประชุมวิชาการ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2023
ศึกษางานวิจัยจากการนำเสนอภาคบรรยายและโปสเตอร์ เช่น Catalytic hydrocracking of palm oil over highly efficient Fe-P/C and Mo-P/C catalysts for bio-jet fuel production และ The effective debranching type I pullulanase from Priestia koreensis HL12 as high potential biocatalysts for starch saccharification and modification
คำสำคัญ : ร่วมประชุมวิชาการ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2023  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 259  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 18/9/2566 12:07:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/2/2567 17:05:14
เผยแพร่ผลงานวิจัย » Food Innovation Asia Conference 2023 “The Future Food for Sustainability, Health and We-bong
นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ The Nutrition Value and Antioxidation Activity of Thai Chia Seed ทำให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายจาก Prof. Paola Pittia จาก Faculty of Biosciences, University of Teramo, Italy , Prof. Ting-Jang Lu จาก Institute of Food Science and Technology, National Taiwan University และ Dr. Wonnop Visessaguan จาก BIOTEC Executive Director, NSTDA, Thailand ซึ่งเป็นเนื้อหาการบรรยายที่เริ่มตั้นตั้งแต่การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ไปจนถึงการผลิตในระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง
คำสำคัญ : Food Innovation Asia Conference 2023  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 256  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 18/9/2566 10:51:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/2/2567 17:05:16
เผยแพร่ผลงานวิจัย » โพลิโคซานอลจากไขผึ้ง
โพลิโคซานอล (Policosanol) คือกลุ่มของแอลกอฮอล์สายตรงยาว (Long chain aliphatic alcohols) ที่มีความยาวคาร์บอน 20-36 อะตอม พลิโคซานอลสามารถป้องกันและรักษาโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ ช่วยยับยั้งการสังเคราะห์คลอเรสเตอรอลและเพิ่มการย่อยสลาย LDL ลดการรวมตัวของเกล็ดเลือด (Platelet aggregation) ลดอันตรายของเยื่อบุหลอดเลือด (Endothelial damage) และลดการสร้าง โฟมเซลล์ ส่วนทางด้านความปลอดภัยนั้น พบว่าการให้โพลิโคซานอลไม่มีพิษต่อยีนทั้งในเซลล์ร่างกายและเซลล์ที่กำลังเจริญเติบโต คุณสมบัติและองค์ประกอบของไขผึ้งมีความแตกต่างกันไปขึ้นกับแหล่งที่มา การนำไขผึ้งมาใช้ประโยชน์มักทำในต่างประเทศ โดยเฉพาะการสกัดโพลิโคซานอล ทั้งๆที่ประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีเกษตรกรที่ทำฟาร์มเลี้ยงผึ้งอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งผลิตภัณฑ์จากผึ้งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะไขผึ้ง งนั้น หากสามารถสกัดโพลิโคซานอลจากไขผึ้งได้ในเวลาอันสั้นและสามารถวิเคระห์องค์ประกอบรวมทั้งหาจุดเด่นขององค์ประกอบที่มีอยู่ในไขผึ้งที่พบได้ จะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าของไขผึ้ง โดยอาจมุ่งเน้นให้เกษตรกรปรับปรุงการเลี้ยงผึ้งเพื่อให้ได้ไขผึ้งที่มีมูลค่าสูง
คำสำคัญ : ไขผึ้ง  โพลิโคซานอล  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 9967  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 11/8/2559 15:40:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/2/2567 16:17:43

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้