Blog : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
รหัสอ้างอิง : 390
ชื่อสมาชิก : เยาวลักษณ์ คงธรรม
เพศ : หญิง
อีเมล์ : yaowa.k@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 1/4/2554 16:51:40
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 1/4/2554 16:51:40

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้แก่สาธารณะชน ซึ่งการจะเลือกวารสารที่จะตีพิมพ์ผลงานวิชาการนั้นจะต้องมีขอบเขตเดียวกับงานวิจัยของเราและเพื่อให้การส่งบทความได้รับการตอบรับจึงต้องมีการเตรียมบทความวิจัยให้มีคุณภาพ
กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร » มุมมองวิจัยคณิตศาสตร์ในยุค ประเทศไทย 4.0
งานวิจัยคณิตศาสตร์ต้องตอบรับกับยุคประเทศไทย 4.0 ไม่ใช่งานวิจัยที่เก็บไว้ในกล่องรอมีคนนำไปใช้ นักวิจัยต้องชี้นำได้ว่าผลงานตอบปัญหาสังคมอย่างไร หรือมีประโยชน์ด้านไหน อย่างไร
คำสำคัญ : ประเทศไทย 4.0  วิจัยคณิตศาสตร์  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2905  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ คงธรรม  วันที่เขียน 23/8/2560 21:00:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/8/2565 3:24:36
กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร » เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ขั้นแรกต้องรู้ว่าจุดประสงค์ของการเขียนเพื่ออะไร เราจะตีพิมพ์ในวารสารแบบไหน นั่นคือเมื่อตีพิมพ์แล้วเราได้อะไรจากการตีพิมพ์ ตงกับวัตถุประสงค์ของเราหรือไม่ ถ้าเป็นจุดประสงค์เพื่อประกอบการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ ก็ต้องตระหนักว่า เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุหรือไม่ เช่นวารสารที่จะลงไปตีพิมพ์นั้นอยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่ ระยะเวลาที่วารสารตอบรับการตีพิมพ์ต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหน และเป็นวารสารที่ตรงกับเนื้อหาบทความของเราหรือไม่ ขั้นที่สำคัญสำหรับการเขียนคือต้องสามารถใช้เทคนิคการคัดลอกข้อความ ประโยค ในบทความอื่นให้เป็นภาษาของเรา (Paraphrasing) รวมถึงการเขียนหัวข้อบทความวิจัย (Possible Title) ส่วนประกอบของบทความโดยเฉพาะรูปภาพประกอบต้องมีความชัดเจนทั้งตัวอักษร ขนาดของรูป และการเชื่อมโยง ส่วนสำคัญของการรับพิจารณาบทความคือการพิจารณาของ Editor-in-Chief ต้องมีจดหมายถึง editor ซึ่งควรระบุชื่อจริงของ Editor และระบุความสำคัญของบทความของเรา
คำสำคัญ : การเตรียมผลงานวิจัย  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2588  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ คงธรรม  วันที่เขียน 18/3/2559 9:12:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/8/2565 6:32:37

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้