Blog : KM: Knowledge Management
รหัสอ้างอิง : 18
ชื่อสมาชิก : ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
เพศ : หญิง
อีเมล์ : tipsuda@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:43

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : KM: Knowledge Management
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในเชิงกระบวนการ เช่น การจัดการความรู้ตนเองและองค์กร การถอดบทเรียน ความรู้ฝังลึก (tacit knowledge)ความรู้ชัดแจ้ง (explicit knowledge)การปฏิบัติได้ดี (good/best practice)และชุมชนปฏิบัติ (CoP: comunity of practice) เป็นต้น
KM: Knowledge Management » บทบาทใหม่...ของมหาวิทยาลัยไทย
คุณหมอวิจารณ์ เล่าว่า
คำสำคัญ : มหาวิทยาลัย  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6188  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 13/1/2554 14:49:31  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/4/2567 21:32:32
KM: Knowledge Management » สุนทรียสนทนากับการพัฒนาองค์กร
ทางเลือกใหม่ขององค์กรในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
คำสำคัญ : สุนทรียสนทนา  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4131  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 12/1/2554 17:08:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/4/2567 19:15:10
KM: Knowledge Management » KM & LO
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิต (Spiritual Learning Organization: SLO)
คำสำคัญ : KM  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 7807  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 12/1/2554 16:26:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/4/2567 14:43:06

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้