ม.แม่โจ้ MOU ร่วมกับ อบจ. เชียงใหม่ ร่วมส่งเสริมปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล
วันที่ข่าว 29/11/2562    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/11/2562
เปิดอ่าน: 177 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ต่างๆ ใน จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นหนึ่งในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมลงนามทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันประสานความร่วมมือด้านต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้มีการลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสนับสนุนการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ รวมทั้งการเพิ่มทักษะด้านวิชาการด้วยการมีส่วนร่วมในการให้บริการของบุคลากรและนักศึกษาในแต่ละสถานศึกษา

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง