ผู้บริหารแม่โจ้ สักการะดำหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย
วันที่ 19/04/2567    254 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดร.ขุนศรี ทองย้อย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนงาน บุคลากร และผู้นำนักศึกษา ร่วมพิธีสักการะ ดำหัวเจ้าแม่ แม่โจ้ และ เจ้าพ่อ แม่โจ้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ที่ชาวแม่โจ้ยึดถือ เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567