ข่าวประชาสัมพันธ์
ตั้งแต่วันที่
ถึง
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ผู้ปกครองมั่นใจฝากลูกไว้กับแม่(โจ้)
99 ครั้ง 22 มิถุนายน 2567
บรรยากาศรายงานตัวเข้าหอพัก นักศึกษาใหม่ ม.แม่โจ้-ชุมพร คึกคัก คณบดี นำทีม “ ต้อนรับอินทนิลช่อที่ 89 “ สู่บ้านหลังที่ 2 อย่างอบอุ่น
153 ครั้ง 20 มิถุนายน 2567
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน
155 ครั้ง 20 มิถุนายน 2567
อธิการบดี National Pingtung University, ไต้หวัน พร้อมคณะ หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
104 ครั้ง 19 มิถุนายน 2567
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เวทเทอรินารี ไดแอกโนสติก เซนเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ
80 ครั้ง 18 มิถุนายน 2567
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ กระทรวงเกษตรและปศุสัตว์ ราชอาณาจักรภูฏาน ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) และสานต่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ด้านทุนการศึกษา
68 ครั้ง 17 มิถุนายน 2567
ป.ป.ส. หารือ ม.แม่โจ้ เตรียมความพร้อมศึกษาวิจัยเพาะเห็ดขี้ควายต่อยอดประโยชน์ทางการแพทย์ตามร่างพระราชกฤษฏีกา
252 ครั้ง 17 มิถุนายน 2567
โครงการเสวนา “การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบ-ใช้งาน-ดูแลสภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาต้นแบบเมืองยั่งยืน : จังหวัดน่าน” ภายใต้ชุดโครงการ ต้นแบบการพัฒนาระบบสุขภาพเมืองยั่งยืน เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย (และคนทุกคน)
56 ครั้ง 17 มิถุนายน 2567
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการแสดงและประกวดผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
162 ครั้ง 12 มิถุนายน 2567
นักกีฬา ม.แม่โจ้ เก็บ 16 เหรียญ “อ่างแก้วเกมส์” กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40
191 ครั้ง 11 มิถุนายน 2567
พิธีเปิด “ฐานเรียนรู้การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทุกคน (Universal Design Center : UCD)”และ กิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง “สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมอาคารที่เป็นมิตรกับทุกคน”
191 ครั้ง 11 มิถุนายน 2567
ผู้บริหาร Indian Institute of Technology (IIT) Gandhinagar ประเทศอินเดีย พร้อมคณะ เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้
158 ครั้ง 10 มิถุนายน 2567
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ต้อนรับกลุ่ม Greenpeace จากหลายประเทศในโอกาสที่ มาดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน -28 มิถุนายน 2567
83 ครั้ง 10 มิถุนายน 2567
ยินดียิ่งนัก ม.ราชภัฏรำไพพรรณี มาเยือน
104 ครั้ง 07 มิถุนายน 2567
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชการ ระหว่างคณะผลิตกรรมการเกษตรและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
85 ครั้ง 07 มิถุนายน 2567
ม.แม่โจ้ ต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่าง 1 และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ
208 ครั้ง 07 มิถุนายน 2567
MJU Report | วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2567
176 ครั้ง 07 มิถุนายน 2567
ชาวแม่โจ้พร้อมใจร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ พร้อมก้าวสู่ทศวรรษใหม่ 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
218 ครั้ง 07 มิถุนายน 2567
อาจารย์วินัย แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM)โดยมีนายรุ่งโรจน์ มณี นักวิชาการเกษตร
56 ครั้ง 06 มิถุนายน 2567
ม.แม่โจ้ ร่วมกับ มช. เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ MST41 เปิดเวทีเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านจุลทรรศนศาสตร์
66 ครั้ง 06 มิถุนายน 2567
วันสิ่งแวดล้อมโลก big cleaning ภายในหน่วยงาน ณ คลินิกรักษาสัตว์
58 ครั้ง 05 มิถุนายน 2567
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก "Big Cleaning Day" ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะผลิตกรรมการเกษตร
63 ครั้ง 05 มิถุนายน 2567
ชาวแม่โจ้รักษ์โลก จัด Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2567
363 ครั้ง 05 มิถุนายน 2567
ผศ.พาวิน มะโนชัย กล่าวต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ร่วมโครงการอบรมเสวนา โครงการ MAGLEAD # 3 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย Well-being @ Chumphon
59 ครั้ง 05 มิถุนายน 2567
คณะสารสนเทศฯ ม.แม่โจ้ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
253 ครั้ง 04 มิถุนายน 2567
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชบูชาเสาอินทขีล ในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2567
58 ครั้ง 04 มิถุนายน 2567
อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร นำโดย ดร. กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานอุทยานฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "RPS Knowledge sharing 2024" ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)
35 ครั้ง 01 มิถุนายน 2567
ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "อ่างแก้วเกมส์ 2024" .
272 ครั้ง 31 พฤษภาคม 2567
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท C.P. Seeds (Vietnam) Co.,Ltd.
297 ครั้ง 30 พฤษภาคม 2567
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
902 ครั้ง 30 พฤษภาคม 2567
123456