ข่าวประชาสัมพันธ์
ตั้งแต่วันที่
ถึง
หมวดข่าว
ค้นหาโดยชื่อเรื่อง

ม.แม่โจ้ ร่วม สำนักงานวัฒนธรรมเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
36 ครั้ง 01 กรกฎาคม 2565
ม.แม่โจ้ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2565 เตรียมพร้อมการใช้ชีวิตนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย
32 ครั้ง 01 กรกฎาคม 2565
สื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ จัด Meet & Greet “น้องใหม่แม่โจ้ กระทบไหล่ น้อนบัฟฟ์พาเพลิน”
22 ครั้ง 01 กรกฎาคม 2565
ม.แม่โจ้ จัดปฐมนิเทศ ป.โท - ป.เอก สร้างความเข้าใจการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
129 ครั้ง 30 มิถุนายน 2565
พี่ ๆ พร้อมหน้า - น้อง ๆ น่ารัก บรรยากาศ ครึกครื้น คึกคัก ช่วงรายงานตัวเข้าหอพัก น.ศ.ใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
191 ครั้ง 28 มิถุนายน 2565
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.แม่โจ้ ฝึกอบรมทักษะการควบคุมสัตว์ และสัตว์พิเศษ
104 ครั้ง 27 มิถุนายน 2565
กองพัฒนานักศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ของคณะ /วิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
79 ครั้ง 27 มิถุนายน 2565
ม.แม่โจ้ จัดพบผู้ปกครอง น.ศ.พยาบาลรุ่นแรก เตรียมพร้อมสู่เส้นทางวิชาชีพการพยาบาล
403 ครั้ง 26 มิถุนายน 2565
วันแรกอบอุ่น คึกคัก รายงานตัวเข้าหอพัก น.ศ.ใหม่ ม. แม่โจ้
332 ครั้ง 25 มิถุนายน 2565
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ Sam Ratulangi University ประเทศอินโดนีเซีย
173 ครั้ง 23 มิถุนายน 2565
ม.แม่โจ้ MOU สภาอุตสาหกรรมลำพูน ร่วมพัฒนาทักษะและสร้างผู้ประกอบการใหม่อย่างมีศักยภาพ
118 ครั้ง 22 มิถุนายน 2565
อพ.สธ. ม.แม่โจ้ เข้าศึกษาดูงานหาแนวทางจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้
128 ครั้ง 21 มิถุนายน 2565
อธิการบดี ม.แม่โจ้ ย้ำ ม.แม่โจ้ ปลูก วิจัย และจำหน่ายกัญชา หนุนใช้ทางการแพทย์ ในรายการ “เช้านี้ที่ภาคเหนือ” NBT Nort
91 ครั้ง 21 มิถุนายน 2565
่ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ มูลนิธิชัยพัฒนา และ สวทช. มุ่งพัฒนาการเก็บรักษาทรัพยากรเชื้อพันธุกรรมพืชระยะยาว
124 ครั้ง 20 มิถุนายน 2565
ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand)
174 ครั้ง 18 มิถุนายน 2565
ม.แม่โจ้ ผนึกกำลังเครีอข่ายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัย จัด KM "การทำสื่อโซเชียลมีเดียส์ให้ปังในยุคดิสรัปชั่น"
194 ครั้ง 17 มิถุนายน 2565
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 ของสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
200 ครั้ง 16 มิถุนายน 2565
ผู้บริหาร ม.แม่โจ้ เข้ารับการฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
162 ครั้ง 15 มิถุนายน 2565
ม.แม่โจ้ รับโล่ขอบคุณ จากกระทรวง อว. งาน อว.ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19
161 ครั้ง 15 มิถุนายน 2565
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.แม่โจ้ ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ให้บริการทำหมันสัตว์เลี้ยง
181 ครั้ง 11 มิถุนายน 2565
ม.แม่โจ้ ร่วมกับ บจก. บาลานซ์ อินโนแลป จับมือร่วมพัฒนา โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมและการเกษตร
164 ครั้ง 10 มิถุนายน 2565
ชาวแม่โจ้พร้อมใจร่วมกิจกรรมวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ (แม่โจ้ 2477)
603 ครั้ง 07 มิถุนายน 2565
สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดวันรำลึกลูกแม่โจ้ สานสัมพันธ์น้องพี่ ระดมความคิดร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย
360 ครั้ง 06 มิถุนายน 2565
ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
336 ครั้ง 04 มิถุนายน 2565
ม.แม่โจ้ มอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
432 ครั้ง 01 มิถุนายน 2565
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ดูงาน ม.แม่โจ้ เตรียมพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
287 ครั้ง 31 พฤษภาคม 2565
ม.แม่โจ้ - ชุมพร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่สู่เกษตรมูลค่าสูง จังหวัดชุมพร” ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงแรมมรกต อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
202 ครั้ง 30 พฤษภาคม 2565
ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2565
371 ครั้ง 30 พฤษภาคม 2565
อธิการบดีนำทีมผู้บริหาร เดินสายพบบุคลากร สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน
165 ครั้ง 27 พฤษภาคม 2565
ม.แม่โจ้ เริ่มต้นสร้างเครือข่ายหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อความมั่นใจของนักศึกษาและผู้ปกครอง
539 ครั้ง 23 พฤษภาคม 2565
1234