ม.แม่โจ้ จัดพิธีดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วันที่ 20/04/2567    270 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย  ยศสุข  นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานอวยพรปีใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รก.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนกล่าวขอขมาและขอพร จากนั้นนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภาฯ และบุคลากร ประกอบพิธีดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแสดงถึงความเคารพนบน้อม กตัญญูกตเวทีต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนาอันทรงคุณค่า
ณ ห้องคาวบอยโซน ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้