มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมประชุมสามัญที่ประชุม ทปอ. และการประชุมสามัญสมาคม ทปอ. ครั้งที่ 2/2567 และการประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 22/04/2567    311 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รักษาการรองอธิการบดี และ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล รักษาการรองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 2/2567 และประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีเเห่งประเทศไทย (ทปอ.) เเละประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) กล่าวเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

ข่าว งานประสานงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้