คณะพัฒนาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา Course Learning Outcome
วันที่ข่าว 18/11/2562    
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/11/2562
เปิดอ่าน: 372 ครั้ง

 

วันที่ 3 - 8 พฤศจิกายน 2562 สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพร้อมการฝึกปฏิบัติด้านการนำเที่ยวสำหรับมัคคุเทศก์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และการฝึกปฏิบัติด้านการเป็นผู้บรรยายนำชมสถานที่สำคัญของชาติ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนา Course Learning Outcome สู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่มีความรอบรู้ในอนาคต ที่สามารถเสนอบริการและธุรกิจที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ พระปรางค์สามยอด พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี, ปราสาทเมืองต่ำ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์, พระมหาธาตุแก่นนคร วันหนองแวง จ.ขอนแก่น, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี และวัดพระธาตุศรีสองรัก จ.เลย

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง