ม.แม่โจ้ เตรียมสานต่อความร่วมมือหลักสูตร Dual Degree Program กับ Universiti Putra Malaysia ขยายหลักสูตรในระดับนานาชาติ เพิ่มโอกาสให้นักศึกษา
วันที่ข่าว 27/08/2562    
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/08/2562
เปิดอ่าน: 242 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดประชุมสานต่อความร่วมมือทางวิชาการ “หลักสูตรปริญญาควบ Dual Degree Program (Phd)” ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ Universiti Putra Malaysia (UPM) ที่มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมฝ่ายบัณฑิตศึกษา อาคารเทพศาสตร์สถิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมให้การต้อนรับ Prof. Dr. Robiah Yunus Dean of School of Graduate Stdies , Prof. Dr. Zalilah Mohd Sharif Deputy Dean of Admission and International และ Mr. Saiful Azlin Maskan Head, International Unit ในโอกาสเดินทางมาเจรจาสานต่อความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการลงนามความร่วมมือ หลักสูตรปริญญาควบ Dual Degree Program (Phd)” กับ Universiti Putra Malaysia (UPM) ในหลักสูตร Food Engineering และ Food Science เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งจะครบกำหนดสัญญาในปี 2563 ดังนั้นการหารือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน ในครั้งนี้ คาดว่าจะมีแนวโน้มขยายความร่วมมือไปยังหลักสูตรอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาในระดับนานาชาติให้กับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง