พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่บุคคลภายนอกที่ร่วมโครงการนำร่อง "การเปิดรับบุคคลภายนอกเรียนร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้"
วันที่ข่าว 12/06/2562    
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/06/2562
เปิดอ่าน: 206 ครั้ง

 

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่บุคคลภายนอกที่ร่วมโครงการนำร่อง "การเปิดรับบุคคลภายนอกเรียนร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้" ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 ท่าน ในการเรียนการสอนทั้งหมด 4 รายวิชา ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตร ทั้งนี้ยังมีการแลกเปลี่ยน และเสนอแนะข้อคิดเห็นจากผู้ร่วมโครงการกับผู้จัดโครงการ และอาจารย์ผู้สอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการในอนาคตต่อไป เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง