สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัดโครงการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learner ที่มีคุณลักษณะ Soft Skills
วันที่ข่าว 08/03/2562    
น.ส.น้ำทิพย์ พรหมเพ็ชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 08/03/2562
เปิดอ่าน: 400 ครั้ง

 

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้จัดโครงการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learner ที่มีคุณลักษณะ Soft Skills ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร กิรติการกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ และกล่าวรายงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ จิตต์การค้า จากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learner ที่มีคุณลักษณะ Soft Skills” การบรรยายในครั้งนี้เน้นเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบกาณ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning คือ การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเป็น Soft Skills และใช้กรณีศึกษา หัวข้อ การใช้ Google Classroom ในการเรียนการสอน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง