ม.แม่โจ้จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบินโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร รุ่นที่ 1
วันที่ข่าว 15/01/2562    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/01/2562
เปิดอ่าน: 966 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 11-13 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบินโดรน (Drone) เพื่อการเกษตร รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการใช้โดรนในภาคการเกษตร กฎหมายข้อบังคับ การขึ้นทะเบียน การใช้รีโมทคอนโทรล โครงสร้างและส่วนประกอบของโดรน ฝึกปฏิบัติประกอบเครื่องจักรโดรน ฝึกการควบคุมโดรนผ่าน Simulator และฝึกปฏิบัติบินโดรนในพื้นที่จริง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้โดรนทำการเกษตร จากบริษัท FDGAP Company Limited, บริษัท เอสบีวันแอนด์ซีนส์โบ อินโนเวชั่น 99 จำกัด และ Kunming DeYi Technology Co., Ltd. จากประเทศจีน ณ ห้องประชุม Smart Room สำนักงาน Strategic Program Management Office (SPO) อาคารวุฒากาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง