ม.แม่โจ้ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้าร่วมประกวดคลิปสั้น สื่อรณรงค์ Maejo Go Green
วันที่ข่าว 26/12/2561    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/12/2561
เปิดอ่าน: 614 ครั้ง

 

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้าร่วมประกวดคลิปสั้น สื่อรณรงค์ Maejo Go Green โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อภิชาติ สวนคำกอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวด ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยผลงานการประกวดจะใช้เป็นสื่อในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ แบ่งการประกวดออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทประหยัดพลังงาน, ประเภทลดคาร์บอนไดออกไซด์ หรือมลพิษทางอากาศ ฝุ่นควัน และประเภทการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการประกวดมีดังนี้
1. ผลงานประเภทประหยัดพลังงาน ได้แก่ ทีมนกน้อย  ชื่อผลงาน  SAVE รางวัลที่ 3 
2. ผลงานประเภทการลดคาร์บอนไดออกไซด์ หรือมลพิษทางอากาศ ฝุ่นควัน ได้แก่ ทีม Long Trump  ชื่อผลงาน STOP รางวัลที่ 1 ,       ทีมจุกกรู๊ โปรดักชั่น  ชื่อผลงาน ปั่นไปปลูก รางวัลที่ 3
3. ผลงานประเภทการลดขยะ พลาสติก ของเสีย และการรีไซเคิล ได้แก่ ทีมแสงแยงตา  ชื่อผลงาน Export รางวัลที่ 1 , ทีมไม่รู้เลยว่านี่คือพลาสติก  ชื่อผลงาน ปัญหาเยอะนักนะพลาสติก รางวัลที่ 3
4. ผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ทีม PK ชื่อผลงาน การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รางวัลที่ 1 , ทีม รักกล้องยิ่งชีพ  ชื่อผลงาน เสียงอะไร? รางวัลที่ 2

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง