มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน
วันที่ข่าว 04/10/2561    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 04/10/2561
เปิดอ่าน: 355 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของข้าราชการประเทศภูฏาน สำหรับหลักสูตรปริญญาโท และการฝึกอบรมทางเทคนิคขั้นสูง ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการ ด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและป่าไม้โดยได้รับมอบหมายจากองค์กรสหภาพยุโรป ระหว่างวันที่ 2 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง