โครงการผู้บริหารพบบุคลากร ครั้งที่ 3
วันที่ข่าว 17/09/2561    
นายสุพงศ์ ฟู่เจริญ
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/09/2561
เปิดอ่าน: 463 ครั้ง

 

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าพบปะพูดคุย และบรรยายสรุปการบริหารงานตามวิถีพุทธแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยในกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย
คณะบริหารธุรกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณะสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และวิทยาลัยบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นการสื่อสารองค์กรให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนองานด้านอื่นๆ โดยรองอธิการบดี พร้อมทั้งประเด็นต่างๆ ที่หน่วยงานต้องการให้สนับสนุน ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง