ศูนย์กิจการนักศึกษา ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย : การฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยในอาคารสูง
วันที่ข่าว 16/05/2561    
นายบารเมษฐ์ ดวงเพชร
ประเภท ข่าวกิจกรรม     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/05/2561
เปิดอ่าน: 535 ครั้ง

 

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ศูนย์กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข กิจกรรมด้านความปลอดภัย : การฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยในอาคารสูง (อัคคีภัย แผ่นดินไหว) เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารได้รับความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยในอาคารสูง การจัดทำแผนบรรเทาสาธารณภัย การฝึกปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อม การเอาตัวรอด การยกเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข)

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง